water
infiltratie
systeem

Aanleg waterinfiltratiesysteem

Met een waterinfiltratiesysteem verhoogt u het grondwaterpeil van uw perceel. U verkleint bodemdaling en de uitstoot van CO2 en kunt nog steeds koeien weiden. De maatregel is vooral geschikt voor grasland in agrarisch gebruik.

Wat is het?

Met een waterinfiltratiesysteem komt slootwater makkelijker op alle plekken van uw perceel. Daardoor zakt het grondwaterpeil in de zomermaanden minder diep weg.

U legt drainagebuizen aan in de bodem van uw perceel, ongeveer 75 centimeter onder maaiveld, op 4 tot 6 meter afstand tot elkaar. Water vanuit de sloot stroomt door de buizen en kan makkelijk overal in het perceel infiltreren.

Passief infiltreren of actief sturen

Bij een passief waterinfiltratiesysteem infiltreert water op een natuurlijke manier van sloot (hoog peil) naar bodem (laag peil). Hoe goed het lukt om het grondwaterpeil te verhogen, hangt af van de doorlatendheid van de bodem, de afstand tussen de drainagebuizen en het waterpeil in de sloot.

Bij een actief waterinfiltratiesysteem zit er een drukvat met pomp tussen drainagebuizen en sloot. Als ondernemer kunt u precies sturen op de hoogte van de grondwaterstand, onafhankelijk van het slootpeil. U kunt ook draineren.

Welk effect heeft deze maatregel op mijn bedrijfsvoering?

U kunt de percelen gewoon regulier gebruiken. Deze maatregel heeft geen nadelige gevolgen voor beweiden en andere landbouwkundige werkzaamheden. Hoewel vernatten leidt tot een lagere grasproductie en een lager eiwitgehalte van het gras, groeit het gras in drogere perioden beter en langer door.

Het kost tijd om met een actief waterinfiltratiesysteem goed te leren werken.

Welk effect heeft deze maatregel op bodemdaling en klimaat?

Bij inzet van een actief waterinfiltratiesysteem is een reductie van 40 tot 80 procent CO2-uitstoot gemeten. Er werd gestuurd op een grondwaterstand van 30 tot 40 centimeter onder maaiveld.

Wat kost het?

Er geldt een eigen bijdrage van 15% van de kosten. U krijgt 85% vergoed.

Het aanleggen van een passief waterinfiltratiesysteem kost ca. 4.000 tot 5.000 euro per hectare.

Het aanleggen van een actief waterinfiltratiesysteem kost ca. 6.000 tot 7.500 euro per hectare.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de maatregel? Vul dan het contactformulier in.

Foto: HHNK