Kennisontwikkeling

Het Loket Veenweideboeren Noord-Holland is hét loket voor klimaatmaatregelen op veenweidegrond. We verlenen vooral praktisch advies en ondersteuning aan boeren. Daarnaast werken we actief aan het delen en ontwikkelen van kennis.

Kennisbijeenkomsten

Vanuit het Loket Veenweideboeren Noord-Holland organiseren we kennisbijeenkomsten, studiebijeenkomsten en studiegroepen van boeren. Deze zijn zowel bedoeld voor mensen die overwegen maatregelen te nemen als voor degenen die al maatregelen genomen hebben. Heeft u behoefte aan informatie? Aarzel dan niet contact met ons op te nemen, gebruik hiervoor het contactformulier.

Ontwikkelen van nieuwe kennis

Er is in verschillende onderzoeksprogramma’s al veel kennis opgedaan over de effectiviteit en praktische haalbaarheid van verschillende inrichtings- en beheermaatregelen. Daarnaast wordt er ook nog steeds nieuwe kennis ontwikkeld. Daarom stimuleren we innovatieve ideeën van grondgebruikers in het veen. We brengen onderzoekers en boeren samen en kunnen vernieuwende ideeën co-financieren. We staan daarnaast in nauw contact met initiatieven in andere Nederlandse veenweidegebieden.