klei
aanbrengen

Klei in veen

Door klei in veengrond aan te brengen, breekt minder veengrond af. U verkleint bodemdaling en de uitstoot van CO2 en kunt nog steeds koeien weiden. De maatregel is vooral geschikt voor grasland in agrarisch gebruik.

Wat is het?

Kleideeltjes binden aan veendeeltjes. Daardoor breekt het veen minder snel af.

U kunt klei op verschillende manieren aanbrengen op uw perceel, bijvoorbeeld via de ruige-mestwagen, vloeibaar via de gewone mesttank of door in de sloot gestorte klei te verspreiden met de baggerpomp. De klei zakt daarna vanzelf in de bodem.

U kiest zelf hoeveel klei u in één keer op brengt, variërend van één tot enkele centimeters. Hoe dunner de laag, hoe sneller u opnieuw klei moet uitrijden.

Welk effect heeft deze maatregel op mijn bedrijfsvoering?

Er zijn geen nadelige gevolgen voor uw bedrijfsvoering. Sterker: kleigrond verbetert de bodem. U kunt uw perceel gewoon gebruiken zoals u gewend was.

Foto: MelioRaad

Welk effect heeft deze maatregel op bodemdaling en klimaat?

De eerste experimenten en berekeningen wijzen op een beperkte reductie van broeikasgasuitstoot van gemiddeld 33%.

Wat kost het?

Er geldt een eigen bijdrage van 15% van de kosten. U krijgt 85% vergoed.

Het aanbrengen van klei in veen kost circa 5.000 euro per hectare.

Foto: Loeks Fotografie

Meer weten?

Wilt u meer weten over de maatregel? Vul dan het contactformulier in.