Foto: Loeks fotografie

peil-
verhoging

Peilverhoging

Door het waterpeil in de sloot te verhogen, vernat u het perceel. U verkleint bodemdaling en de uitstoot van CO2 en kunt nog steeds koeien weiden. De maatregel is vooral geschikt voor grasland in agrarisch gebruik.

Wat is het?

Peilverhoging is de meest eenvoudige en goedkope manier om uw perceel te vernatten. U kunt het slootwaterpeil verhogen tot het gewenste niveau door bijvoorbeeld dammetjes of pompen te plaatsen.

Welk effect heeft deze maatregel op mijn bedrijfsvoering?

U kunt de percelen gewoon regulier gebruiken. Deze maatregel heeft geen nadelige gevolgen voor beweiden en andere landbouwkundige werkzaamheden, ook niet direct langs de slootkant.

Foto: Loeks Fotografie
Foto: HHNK

Welk effect heeft deze maatregel op bodemdaling en klimaat?

De doorlaatbaarheid van veengrond is niet zo hoog. Vooral de grond langs de sloot profiteert van de vernatting. Het effect op bodemdaling en klimaat is dus beperkt.

Wat kost het?

Er geldt een eigen bijdrage van 15% van de kosten. U krijgt 85% vergoed.

Het aanleggen van greppelinfiltratie kost ca. 200 euro per hectare.

Foto: HHNK
Foto: HHNK

Meer weten?

Wilt u meer weten over de maatregel? Vul dan het contactformulier in.