natte
teelten

Teelt natte gewassen

Bij deze maatregel zet u water tot op het maaiveld en teelt u een nat gewas als lisdodde. U verkleint bodemdaling en de uitstoot van CO2 maar kunt geen koeien meer weiden.

Wat is het?

U legt verdiepte teeltvakken aan met water op maaiveld. Daarin teelt u een nat gewas.

De meeste ervaring is opgedaan met de teelt van grote en kleine lisdodde (rietsigaar). Gedroogde lisdodde is met name interessant voor de bouw, bijvoorbeeld als isolatie- en plaatmateriaal.

Welk effect heeft deze maatregel op mijn bedrijfsvoering?

U schakelt over op een compleet andere bedrijfsvoering. U zult moeten leren werken met een ander gewas: van gras naar lisdodde. U houdt minder grond over voor grasproductie voor uw vee.

Welk effect heeft deze maatregel op bodemdaling en klimaat?

Het Louis Bolk Instituut heeft berekend dat lisdoddeteelt leidt tot gemiddeld zo’n 30% minder CO2-uitstoot.

Wat kost het?

Er geldt een eigen bijdrage van 15% van de kosten. U krijgt 85% vergoed.

Het aanleggen van lisdodde-plantvakken kost circa 18.000 euro per hectare.

Meer weten?

Er wordt volop geëxperimenteerd om de teelt van lisdodde efficiënter (en dus goedkoper) te maken. Het rendement is nu nog onzeker. De teelt van lisdodde is kansrijk, want de vraag vanuit de bouw naar dit soort vezelgewassen is hoog. Om de markt in beweging te krijgen is eerst volume nodig.

Er wordt op moment ook nog onderzoek gedaan naar de teelt van andere natte gewassen.

Wilt innoveren voor een duurzaam toekomstperspectief voor boeren? Zou u willen experimenteren met de teelt van natte gewassen? Vul dan het contactformulier in.