We helpen u op weg

Succesvol aan de slag met klimaatmaatregelen vraagt veel kennis. Soms heeft een maatregel invloed op uw bedrijfsvoering. Sommige maatregelen zijn kostbaar. Overweegt u klimaatmaatregelen op uw grond? Wij helpen u graag op weg: met kennis, advies en subsidie.

Subsidie

Via het Loket Veenweideboeren Noord-Holland kunt u subsidie aanvragen voor klimaatmaatregelen. Het gaat om maatregelen in het Noord-Hollandse veenweidegebied:

  • op agrarische gronden,
  • op percelen die na 2016 zijn omgezet van landbouw naar natuur.

Verschillende inrichtingsmaatregelen komen in aanmerking voor 85% subsidie: aanleg waterinfiltratiesysteem, aanleg greppelinfiltratie, peilverhoging, klei in veen en teelt natte teelt. Er geldt een eigen bijdrage van 15% van de totale inrichtingskosten.

Persoonlijk advies

De inrichtingsmaatregelen betekenen wat voor uw bedrijfsvoering. Het Loket Veenweideboeren Noord-Holland werkt daarom met persoonlijk advies. Aan de keukentafel bespreken we welke maatregelen het best bij uw gronden, uw situatie en uw visie passen.

Bodemcoach komt langs voor bodem analyse

Onderdeel van het advies is analyse van de bodem door een bodemcoach, om te zien of de bodem geschikt is voor de klimaatmaatregel. De bodemcoach zet op het betreffende perceel of percelen de schop in de grond om samen met u inzicht te krijgen in de opbouw en structuur van de bodem.

Ontzorgen van a tot z

Besluit u om een klimaatmaatregel toe te passen? Dan begeleiden wij u graag in het verdere proces.

  • We assisteren bij de voorbereiding van subsidieaanvragen.
  • We helpen bij het opstellen van het plan en ondersteunen bij eventuele vergunningaanvragen.
  • We begeleiden bij de uitvoering van maatregelen, zowel bij de aanleg als bij het dagelijks gebruik.
  • Indien van toepassing organiseren we daarnaast een collectieve aanbesteding aan aannemers.

Neem contact op!

Overweegt u een klimaatmaatregel op uw grond? U kunt uw gegevens achterlaten in het contactformulier. Wij nemen dan contact met u op en komen bij u langs om uw wensen, de mogelijkheden en de voorwaarden te bespreken.