Wie wij zijn

Het loket is een initiatief van de vereniging agrarisch natuur- en landschapsbeheer Water, Land & Dijken. Binnen Water, Land & Dijken werken ruim 500 boeren, 450 vrijwilligers en een groep betrokken burgers aan plattelandsnatuur: weidevogels, natuur, een aantrekkelijk landschap, schoon water en een gezonde bodem. Water, Land & Dijken heeft niet alleen ervaring met de verschillende klimaatmaatregelen, maar is bovendien helemaal thuis in de wereld van boeren. Het loket wordt bemenst door projectleider Martine Bijman van Water, Land & Dijken.

Het loket is voor alle Noord-Hollandse veenweidebedrijven op agrarisch grond. Er is samenwerking met de twee andere Noord-Hollandse collectieven in het veenweidegebied, maar ook met andere gebiedspartijen en kennisinstellingen. Ook is er samenwerking met het Veenweiden Innovatie-programma Nederland (VIPNL, de opvolger van het Innovatieprogramma Veen). Op deze manier bevindt zich achter het loket een netwerkorganisatie van relevante partijen.

Het Loket Veenweideboeren Noord-Holland wordt gefinancierd door de provincie Noord-Holland. De provincie heeft de opdracht de uitstoot van CO2 uit het veenweidegebied terug te dringen met zo’n 0,14 Mton.